Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Z niezwykłą przyjemnością pragniemy zaprosić do wizyty na naszej nowej stronie internetowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Osięcinach. Oczywiście cały czas będą pojawiać się nowe rzeczy, żebyście mogli być z nami na bieżąco. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania!

www.zsposieciny.pl

 

13892a52966643c5b8283f10e5b6b452

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuje się, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno - Przedszkolny w Osięcinach,  ul. Traugutta 1, 88-220 Osięciny reprezentowany przez Dyrektora Szkoły Pana Andrzeja Polaszka.
2. W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Osięcinach został powołany Inspektor ochrony danych osobowych Pan Zbigniew Tumiński.
Kontakt:
Telefoniczny: 506 482 650, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą,
2) promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia.
4. dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów.
6. Posiada Pani/Pan prawo:
1) dostępu do treści danych, do przetwarzania których wydano zgodę,
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3) żądania usunięcia danych, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
4) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
6) ograniczenia przetwarzania, gdy:
- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje ich prawidłowość,
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1 września 2020 r. wracamy do szkoły. Od tego dnia decyzją Rady Gminy Osięciny, Szkoła Podstawowa i Przedszkole zostały połączone, a nowa placówka nazywać się będzie - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Osięcinach. W budynku podstawówki uczyć się będą przedszkolaki i uczniowie klas I-III. W budynku gimnazjum klasy IV-VIII.
Rozpoczęcie roku szkolnego będzie miało inny przebieg, jak w latach poprzednich. Autobusy przywiozą Was drodzy uczniowie, tak jak w latach ubiegłych. Do autobusu wsiadamy mając na twarzy maseczkę, która zakrywa nos i usta, a opiekunowie będą spryskiwali Wam dłonie środkiem dezynfekującym. Autokary zatrzymają się w pobliżu kościoła, w którym o godzinie 8.00 odbędzie się Msza Święta, a następnie odjadą na parking szkolny.
W szkole spotkamy się o godzinie 9.00. Nie będzie wspólnego spotkania dla całej społeczności. Każdy spotka się w klasie ze swoimi koleżankami i kolegami oraz z wychowawcą. Bardzo proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, a w szczególności nie gromadzenie się przed szkołą, zakrycie twarzy maseczką i dezynfekcję rąk przy wejściu.
Szczegółowa procedura funkcjonowania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego stanowi załącznik do tego artykułu.

Dyrektor Andrzej Polaszek

Załącznik 1

zebrania 1 20200825 1059936557

 

Serdecznie zapraszamy na zebrania grupowe, które odbędą się:

- 28.08.2020r. (piątek) godz. 1600 dla rodziców dzieci 3-letnich oraz 4-,5-letnich (grupa mieszana);

- 31.08.2020r. (poniedziałek) godz. 1500 dla rodziców dzieci 4-letnich,

                                                godz. 1600 dla rodziców dzieci 5-letnich, 6-letnich.

 

Jednocześnie przypominamy o zachowaniu wszelkich środków ostrożności tj. dezynfekcje dłoni przed wejściem do budynku przedszkola, zakryciu nosa i ust oraz zachowaniu dystansu.

26062020 1 20200702 1844562800

Uwaga Rodzice!

Zapisy dzieci na dyżur wakacyjny tj. 1-15 lipca br. należy zgłaszać drogą telefoniczną (54) 265 00 95.

Deklaracja do pobrania

W lipcu obowiązuje organizacja pobytu dziecka

- zgodnie z wytycznymi przeciwepidemiologicznymi MEN, GIS i MZ

 • Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.
 • Dziecko nie może przynosić do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko musi być zdrowa.
 • Do placówki nie można przyprowadzać dziecka, którego domownik przechodzi kwarantannę lub jest w izolacji.
 • Na teren przedszkola należy wchodzić w maseczce.
 • Przed wejściem do budynku należy zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji znajdującym się przy wejściu.
 • Na teren przedszkola może wejść z dzieckiem tylko jedna osoba dorosła.
 • Ze względu na wielkość szatni w jednym czasie może przebywać tylko 4 rodziców z dzieckiem. Jeśli liczba ta będzie przekroczona trzeba będzie poczekać przed wejściem do budynku. Do sali dziecko będzie odprowadzane przez pracownika przedszkola.
 • Rodzicom nie wolno wchodzić do sal.
 • Wskazane jest, aby dzieci wchodziły do budynku same, a opiekunka odbierze je od rodzica przy wejściu i doprowadzi przebrane dziecko do sali.
 • Aby usprawnić bezpieczny odbiór dziecka, należy przestrzegać zadeklarowanej godziny odbioru,a o każdej zmianie poinformować telefonicznie
  (tel: 54 265 00 95).
 • W kontakcie z personelem prosimy o zachowanie dystansu społecznego 2 m.
 • Do każdej grupy będą przyporządkowani ci sami nauczyciele i opiekunowie.
 • W salach, ze względu na ograniczoną przestrzeń, będą przebywały stałe, pomniejszone grupy.
 • Zabawki i sprzęty, których nie można dezynfekować, będą usunięte.
 • Sale, w których będą przebywały dzieci, będą wietrzone co najmniej raz na godzinę.
 • Wyjścia poza teren przedszkola zostają odwołane, a zabawy na świeżym powietrzu będą organizowane w ustalonych grupach.
 • Przedszkole będzie pełniło funkcję opiekuńczą, zajęcia dydaktyczne nadal prowadzone będą zdalnie.
 • W trakcie pobytu dziecka będziemy rygorystycznie przestrzegać zasad czynności higienicznych.
 • Dzieci nie będą myły zębów, zastosujemy ręczniki papierowe.
 • Posiłki będą spożywane w salach, w celu uniknięcia zbędnego przemieszczania się.
 • Pomieszczenia i sprzęty będą dezynfekowane codziennie, a zabawki po każdej zabawie dziecka.
 • Dzieci przebywające w przedszkolu będą miały systematycznie mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym. W pierwszym dniu pobytu należy podpisać obowiązkową zgodę na mierzenie temperatury lub można przynieść własnoręcznie napisaną zgodę (Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego dziecka……. w trakcie pobytu w przedszkolu. Data. Podpis rodzica).
 • W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, dziecko zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu, a rodzice zostaną zobowiązani do zabrania dziecka z przedszkola.

aaa

Dyrektor Przedszkola Komunalnego w Osięcinach ogłasza rekrutację uzupełniającą na rok szkolny 2020/2021.

Wniosek o przyjęcie dziecka wraz z załącznikami jest do pobrania w zakładce REKRUTACJA. Wypełnione dokumenty należy zeskanować lub zrobić zdjęcie, następnie wysłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Wnioski można również pobrać
w przedszkolu i złożyć wypełnione w godz. 8
30 - 1430.

Zgłoszenia dzieci do przedszkola przyjmowane są w terminie 18 - 29 maja br.

Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać telefonicznie 54 265 00 95.

Dyrektor Przedszkola

Lidia Chenc

ORGANIZACJA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

w okresie od 6 maja 2020 r.

- zgodnie z wytycznymi przeciwepidemiologicznymi MEN, GIS i MZ

 • Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.
 • Dziecko nie może przynosić do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko musi być zdrowa.
 • Do placówki nie można przyprowadzać dziecka, którego domownik przechodzi kwarantannę lub jest w izolacji.
 • Na teren przedszkola należy wchodzić w maseczce.
 • Przed wejściem do budynku należy zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji znajdującym się przy wejściu.
 • Na teren przedszkola może wejść z dzieckiem tylko jedna osoba dorosła.
 • Ze względu na wielkość szatni w jednym czasie może przebywać tylko 4 rodziców z dzieckiem. Jeśli liczba ta będzie przekroczona trzeba będzie poczekać przed wejściem do budynku. Do sali dziecko będzie odprowadzane przez pracownika przedszkola.
 • Rodzicom nie wolno wchodzić do sal.
 • Wskazane jest, aby dzieci wchodziły do budynku same, a opiekunka odbierze je od rodzica przy wejściu i doprowadzi przebrane dziecko do sali.
 • Aby usprawnić bezpieczny odbiór dziecka, należy przestrzegać zadeklarowanej godziny odbioru,a o każdej zmianie poinformować telefonicznie
  (tel: 54 265 00 95).
 • W kontakcie z personelem prosimy o zachowanie dystansu społecznego 2 m.
 • Do każdej grupy będą przyporządkowani ci sami nauczyciele i opiekunowie.
 • W salach, ze względu na ograniczoną przestrzeń, będą przebywały stałe, pomniejszone grupy.
 • Zabawki i sprzęty, których nie można dezynfekować, będą usunięte.
 • Sale, w których będą przebywały dzieci, będą wietrzone co najmniej raz na godzinę.
 • Wyjścia poza teren przedszkola zostają odwołane, a zabawy na świeżym powietrzu będą organizowane w ustalonych grupach.
 • Przedszkole będzie pełniło funkcję opiekuńczą, zajęcia dydaktyczne nadal prowadzone będą zdalnie.
 • W trakcie pobytu dziecka będziemy rygorystycznie przestrzegać zasad czynności higienicznych.
 • Dzieci nie będą myły zębów, zastosujemy ręczniki papierowe.
 • Posiłki będą spożywane w salach, w celu uniknięcia zbędnego przemieszczania się.
 • Pomieszczenia i sprzęty będą dezynfekowane codziennie, a zabawki po każdej zabawie dziecka.
 • Dzieci przebywające w przedszkolu będą miały systematycznie mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym. W pierwszym dniu pobytu należy podpisać obowiązkową zgodę na mierzenie temperatury lub można przynieść własnoręcznie napisaną zgodę (Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego dziecka……. w trakcie pobytu w przedszkolu. Data. Podpis rodzica).
 • W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, dziecko zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu, a rodzice zostaną zobowiązani do zabrania dziecka z przedszkola.

Dyrektor Przedszkola

 

wirusoborona

W związku z panującym w naszym kraju zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem

kancelaria przedszkola czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 13.00

Kontakt telefoniczny: (54) 265 00 95, 501 656 620

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przypominamy, że jesteśmy do Państwa dyspozycji codziennie w godzinach zajęć (rozmowy, porady, wyjaśnienia zadań i ćwiczeń). Proponujemy możliwość wspólnych spotkań z Państwa dziećmi poprzez aplikację Messenger. Podczas takich wideo-konferencji będziemy mogli wzajemnie się zobaczyć, porozmawiać,dzieci pochwalą się wykonanymi pracami lub wrażeniami. Nasza propozycja to codzienne spotkania w godz. 11-12 i 16-17.

Rada Pedagogiczna